stemningsbildeLogo
OMKRETSENARRANGEMENTERORGANISASJONDOKUMENTERGALLERI
31.01.10 May-Britt Roald ny kretsleder
28.01.10 Prosjekt Geospeiding.no tar form
21.01.10 Bjørn Jacobsen fra Grønn Hverdag på Kretstinget
16.01.10 Innkalling og saksliste til kretstingets årsmøte
05.01.10 Husk gruppevis påmelding til kretstinget innen 10. januar
02.01.10 Miljøvalg, verdier og ildsjeler

Takk for et vellykket kretsting

Publisert: 20.02.2019 kl. 21:03 - sist oppdatert: 20.02.2019 kl. 21:09

Godt gjennomført kretsting med mange unge på talarstolen

Speidarane sitt kretsting er ein god skule i demokrati: 15 speidarar under 16 år hadde innlegg på kretstinget i Elnesvågen i helga. I forkant av kretstinget hadde speidarane gått gjennom bøllekurs som førebudde dei på årsmøtesaker og trening i å ta ordet.

Kretstinget samla over 60 deltakarar frå åtte speidargrupper i Romsdal og på Nordmøre. 41 av desse hadde stemmerett. I løpet av helga behandla forsamlinga årsmelding, rekneskap, budsjett og valde nytt kretsstyre. I det nye kretsstyret sit Patrick Gule (kretsleiar), Markus Rånes (visekretsleiar), Silje Tonette Hammers Kroknes, Hjalmar Hals, Elin Austnes Opdal (styremedlemer), Kim Atle Kvalvåg og Stian Gildestad (varamedlemer).

I tillegg til dei vanlege årsmøtesakene, vedtok kretstinget å arbeide for å tilsette ein person i løna stilling. Speidargruppene skal inviterast til å vere med i prosessen for å kartlegge kva behov kretsen og gruppene har for hjelp og støtte.

1. Fræna Elnesvågen var teknisk arrangør for kretstinget og deltakarane fekk god mat, flott underhaldning og tid til å vere sosiale og finne nye venner.

Tekst: Patrick GuleFoto: Synnøve ValleUtskriftsvennlig versjon
Søk i kretssidene
Googlesøk i sidene til Romsdal og Nordmøre
Speiderbasen
speiderbasen.no
min.speiding.no
min.speiding.no
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Romsdal og Nordmøre krets | Fjellbruveien 17, 6415 Molde | romsdal.nordmore@scout.no