stemningsbildeLogo
OMKRETSENARRANGEMENTERORGANISASJONDOKUMENTERGALLERI

Vandreleiren

Kretsen har arrangert den populære Vandreleiren over Dovre 4 gonger. For leirane i 2000 og 2006 er det laga ei eiga heimeside med mellom anna bilete frå leirane.

Vandreleirane si heimeside.

Søk i kretssidene
Googlesøk i sidene til Romsdal og Nordmøre
min.speiding.no
min.speiding.no
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Romsdal og Nordmøre krets | Fjellbruveien 17, 6415 Molde | romsdal.nordmore@scout.no