stemningsbildeLogo
OMKRETSENARRANGEMENTERORGANISASJONDOKUMENTERGALLERI

Om hjemmesidene

Kretsens hjemmesider fikk nytt utseende i august 2007, basert på malene for forbundets hjemmesider. Samtidig fikk sidene også det samme administrasjonsverktøyet som forbundets sider har hatt en stund. Alt copyright Amund Gjerde Gjendem, Romsdal og Nordmøre krets.

Søk i kretssidene
Googlesøk i sidene til Romsdal og Nordmøre
min.speiding.no
min.speiding.no
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Romsdal og Nordmøre krets | Fjellbruveien 17, 6415 Molde | romsdal.nordmore@scout.no