Høring av strategisk plan og arbeidsplan for Norges speiderforbund

6 mai, 2024 av Sindre Hammerø Kroknes

Fra speiderstyret:

Hei

Nå er vi endelig klare for å presentere siste høringsutkast til ny
strategisk plan for 2025–2030 og arbeidsplan for 2025–2026 for Norges
speiderforbund! Disse planene er et resultat av en langsiktig prosess
der vi har ønsket å hente inn innspill fra hele organisasjonen.

På KL-KS i vår la vi frem førsteutkastet til ny strategisk plan og
fikk tilbakemeldinger fra kretsene og korpsene. Etter det har vi gjort
justeringer og skrevet arbeidsplanen, og det er dette som nå sendes ut
på høring.

Innspillene sender dere til [email protected] innen 1. september 2024.

God lesning!

Speiderhilsen
Peer-Johan, Ane, Eirik, Katarina, Sturla, Svein
Speiderstyret

Høringsutkast strategi 010524